Заявка на микрокредитҚарыз алу туралы өтінім

Сумма микрокредитаҚарыз сомасы

Здесь был Дулат

5 000 тг.

135 000 тг.

Срок микрокредитаҚарыз мерзімі

5 днейкүн

30 днейкүн

Вы берете:Алатын сомаңыз:

135 000 тг.

Срок:Мерзімі:

30 днейкүн

До:До:

Вознаграждение до 135 тенге - 0,1%Сыйақы 135 теңге дейін – 0,1%

Как получить микрокредит?Қалай қарыз алуға болады?

Заполните заявкуӨтінімді толтырыңыз

Процесс занимает всего 10 минут. При повторном обращении всего 1 минуту!Процесс бар-жоғы 10 минут алады. Қайталап өтінім бергенде бар-жоғы 1 минут кетеді!

Получите решениеШешімді қабыл алыңыз

Наша система работает очень быстро. Вы получите уведомление о решении с помощью SMS и Email.Біздің жүйеміз өте жылдам жұмыс істейді. Шешім туралы хабарламаны SMS және E-mail арқылы аласыз.

Получите деньгиАқшаны қабыл алыңыз

При положительном решении мы мгновенно отправляем деньги на вашу карту.Оң шешім қабылданған жағдайда ақшаны сіздің картаңызға сол сәтте жібереміз.

БЫСТРОЖЫЛДАМ

Заявка заполняется онлайн на сайте, рассмотрение 15 минут. Деньги падают на банковскую карту.Өтініш онлайн түрінде сайтта толтырылады, қарастыру 15 минутты құрайды. Ақша банктік картаға түседі.

ЛЕГКОЖЕҢІЛ

Не нужно стоять в очереди в банках. Не нужно приносить справки, подтверждать доходы и оставлять залог. Нужно только удостоверение личности, банковская карта и телефон с выходом в интернет.Банктегі кезекте тұрудың қажеті жоқ. Анықтама жинап, табыс көзін растаудың және кепіл берудің қажеті жоқ. Тек жеке куәлік, банктік карта және ғаламтор қосылған телефон керек.

НАДЕЖНОСЕНІМДІ

Вероятность одобрения 95%! Мы понимаем, что трудные ситуации в жизни возникают неожиданно, поэтому выдаём займы даже с плохой кредитной историей.Растау мүмкіндігі – 95%! Біз ауыр жағдай аяқасты болуы мүмкіндігін түсінеміз, сондықтан нашар несие тарихы бар жағдайда да қарыз береміз.

Наши преимуществаБіздің артықшылықтарымыз

Быстро, удобно и 100% онлайнЖылдам, ыңғайлы және 100% онлайн

Моментальное решениеБір сәттік шешім

Погашай досрочно, без штрафовМерзіміне дейін, айыппұлсыз қадам бас

Сумма для серьезных покупокБайсалды саудаға арналған сома

Быстро, удобно и 100% онлайнЖылдам, ыңғайлы және 100% онлайн

Моментальное решениеБір сәттік шешім

Погашай досрочно, без штрафовМерзіміне дейін, айыппұлсыз қадам бас

Сумма для серьезных покупокБайсалды саудаға арналған сома

Деньги на карту
через 15 минут
Ақша картаға
15 минуттан кейін түседі

Без документов, до 135 000 тенгеҚұжатсыз, 135 000 теңгеге дейін

Условия получения денег:Ақша алу шарттары:

Гражданин Республики КазахстанҚазақстан Республикасының азаматы

Старше 19 лет19 жастан үлкен

Выход в интернетҒаламторға шығысы бар

Банковский счет или карта любого банкаБанктік шот немесе кез-келген банктің картасы